เก่งเพื่อแม่ คณิตศาสตร์

SKU : BGAA1601

ฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ 

ให้เด็กๆ ฝึกคิดอย่างชำนาญ

เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น

เตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด

เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1

โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก

Quantity
THB 54.00

THB 60.00
 (-10%)

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 362,583