เก่งเพื่อแม่ ภาษาไทย

รหัสสินค้า : BGAA1602

ฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทย 

เรียนรู้อย่างเข้าใจ 

สร้างความแม่นยำในการจดจำ 

เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น 

เตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด 

เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 

โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก

จำนวน
THB 54.00

THB 60.00
 (-10%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 393,305