เก่งเพื่อแม่ ภาษาไทย

SKU : BGAA1602

ฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทย 

เรียนรู้อย่างเข้าใจ 

สร้างความแม่นยำในการจดจำ 

เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น 

เตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด 

เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 

โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก

Quantity
THB 54.00

THB 60.00
 (-10%)

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 362,590