เก่งเพื่อแม่ ภาษาอังกฤษ

รหัสสินค้า : BGAA1603

ฝึกหัดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 

เชื่อมโยงภาษาผ่านเรื่องใกล้ตัว

สนุกและง่ายต่อการเรียนรู้

เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น 

เรียนรู้สาระต่างๆ เหล่านี้ภายในเล่ม : 

1.Letter

2.Number

3.Time

4.Day and Month

5.Season

6.Daily Routine

7.Body

8.Clothes

9.Family

10.Occupation

11.Verb

12.Fruit

13.Vegetable

14.Food

15.Sweet Food

16.Pet

17.Zoo

18.Farm Animal

เตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1

ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด 

เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 

โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก

จำนวน
THB 60.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 396,041