ติดต่อเรา

 

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

(Please feel free to contact us if you need any further information)

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ที่ตั้ง (Address) : 1213/364, Latphrao 94, Latphrao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310.
เวลาทำการ (Office Hours) : จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.  (Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m.) 
โทรศัพท์ (Phone) : 0-2935-6368
Line ID : @pelangithai
อีเมล์ (Email) : onlinesales@pelangibooks.com
เว็บไซต์ (Website) : https://www.PelangiThai.com
แผนที่ (Map) : บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

Visitors: 813,435