About Pelangi

    กว่า 44 ปีที่ Pelangi Group ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย พัฒนาสื่อการเรียนรู้คุณภาพ คู่มือโรงเรียนและเด็ก มีสาขาในหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือ Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยมุ่งเน้นการผลิตสื่อการเรียนรู้สองภาษา ตอกย้ำความสำเร็จระดับสากลด้วยการควบรวมสำนักพิมพ์ DICKENS ประเทศอังกฤษ ขยายธุรกิจภายใต้แบรนด์ต่างๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

Pelangi

เริ่มบุกเบิกธุรกิจ และเป็นผู้นำตลาดหนังสือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย ส่งเสริมให้ครูสามารถสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Dickens Publishing Ltd

ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสำหรับเด็กชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

Praxis Publishing Singapore Pte. Ltd.

หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนจากสิงคโปร์

KIDS+

ด้วยแนวคิด MORE THAN PUBLISHER หนังสือและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยของสำนักพิมพ์คิดบวก จึงให้มากกว่าที่ตาเห็นเพื่อเพิ่มมิติการรับรู้ในด้านต่างๆ ด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้าน

Pelangi Plus Programs

โปรแกรมการเรียนรู้รอบด้านที่ครบครันด้วยหนังสือและสื่อครบทุกวิชาสำหรับห้องเรียนสองภาษา

Pelangi Education Service

Creative Together เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา พร้อมให้บริการออกแบบ จัดงาน และผลิตสื่อต่างๆ

 

Visitors: 857,949