วิธีการชำระเงิน (Payment Methods)

วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินผ่านธนาคาร/ตู้ ATM/Internet Banking

                          

    ชื่อบัญชี บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

    ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีวรา ทาวน์อินทาวน์

    เลขที่บัญชี 090-8-40043-7

    ประเภท ออมทรัพย์

2. ชำระผ่านพร้อมเพย์ (Prompt Pay - 0105547130710) หรือสแกน THAI QR PAYMENT เพื่อชำระค่าสินค้า

 

วิธีการยืนยันชำระเงิน

กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking/ตู้ ATM/ พร้อมเพย์ หลังจากโอนเงินแล้ว จะต้องยืนยันการชำระเงิน โดยการแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อได้ตามช่องทาง ดังนี้

 

รอบการจัดส่งสินค้า

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ส่งหลักฐานการชำระเงิน ก่อน 16.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป

ระยะเวลาการจัดส่ง : จัดส่งสินค้าโดย ไปรษณีย์ไทย หรือ Nim Express ระยะเวลา 2-3 วันทำการ

ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวก

  

Payment Methods 

  1. Transfer money via bank account / ATM / Internet Banking.

                   

     Account: Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd. 

     Bank: Kasikorn Bank (Sriwara Town-In-Town Branch)

     Account Number: 090-8-40043-7

     Account Type: Saving Account 

2. Transfer money via Prompt Pay - 0105547130710 or scanning THAI QR PAYMENT.

  

Payment Confirmation Methods

By making payment through Internet Banking / ATM/ Prompt Pay, after transferring you will have to confirm your payment by send us your transfer slip as well as the buyer’s name via the following contact channels.

 

Delivery Day

Monday - Friday (Except public holidays) 

Send proof of payment before 4 PM. Delivery the next day. 

Delivery Time : Ships by Thailand Post or Nim express, within 2-3 working day.

We deliver our products within Thailand only.
Apologies for the inconvenience.

Visitors: 845,435