วิธีการชำระเงิน (Payment Methods)

วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินผ่านธนาคาร/ตู้ ATM/Internet Banking

    ชื่อบัญชี บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

             • ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 180-8-26646-2

             • ธนาคารกสิกร สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 090-8-40043-7

2. ชำระผ่านพร้อมเพย์ (Prompt Pay - 0105547130710) หรือสแกน THAI QR PAYMENT เพื่อชำระค่าสินค้า

 

วิธีการยืนยันชำระเงิน

กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking/ตู้ ATM/ พร้อมเพย์ หลังจากโอนเงินแล้ว จะต้องยืนยันการชำระเงิน โดยการแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อได้ตามช่องทาง ดังนี้

            •  แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน 

            • E-mail: onlinesales@pelangibooks.com

            • Fax: 02-9348160 กด 0

            • Line ID: @pelangithai (มี @ นำหน้า) 

รอบการจัดส่งสินค้า

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ส่งหลักฐานการชำระเงิน ก่อน 16.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป

ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวก

ระยะเวลาการจัดส่ง : จัดส่งสินค้าโดย Shopee Xpress หรือ NiM Express ระยะเวลา 2-3 วันทำการ

  

Payment Methods 

  1. Transfer money via bank account / ATM / Internet Banking. 

       Account Name: Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.  

            • BANGKOK BANK, Huamark branch  
            Type: Savings account   Account Number: 180-8-26646-2 

            • KASIKORN BANK, Sriwara Town in Town branch   
            Type: Savings account   Account Number: 090-8-40043-7  

2. Transfer money via Prompt Pay - 0105547130710 or scanning THAI QR PAYMENT.

  

Payment Confirmation Methods

By making payment through Internet Banking / ATM/ Prompt Pay, after transferring you will have to confirm your payment by send us your transfer slip as well as the buyer’s name via the following contact channels. 

            • Fill in Payment Confirmation Form or

            • E-mail: onlinesales@pelangibooks.com or

            • Fax: 02-9348160 press 0 or

            • Line ID: @pelangithai (Start with @)

Delivery Day

Monday - Friday (Except public holidays) 

Send proof of payment before 4 PM. Delivery the next day. 

Delivery Time : Ships by Shopee Xpress or NiM express, within 2-3 working day.

We deliver our products within Thailand only.
Apologies for the inconvenience.

Visitors: 769,201