กระต่ายกับพระจันทร์

SKU : BGSA3302

Price

THB 71.10


THB 79.00

 (-10%)
Quantity to buy
Total THB 71.10

Do not have enough stock

Out of stock

เรื่องราวของกระต่ายน้อย

ที่ออกตามหาพระจันทร์ที่หายไป

เพื่อให้กลับมามอบแสงสว่างให้กับทุกคนเช่นเดิม

ให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ของตน


รางวัล

1. รางวัลหนังสือดีเด่น

รางวัลดีเด่น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี

การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

2. หนังสือดีสำหรับเด็ก 3-5 ปี 

โครงการหนังสือเล่มแรก BOOKSTART

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

 

3. หนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)

โดยความร่วมมือของ สถาบัน RLG Group, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย,

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

4. โครงการคัดสรรหนังสือดี 100 เล่ม หนังสือสำหรับเด็ก ปี 2560

กระทรวงวัฒนธรรม

 

หนังสือเล่มนี้ได้รับการแนะนำโดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

www.facebook.com/prasertpp/posts/317793478569153


Visitors: 425,410