ขุด ขุด ขุด

SKU : BGSA3303

Price

THB 71.10


THB 79.00

 (-10%)
Quantity to buy
Total THB 71.10

Do not have enough stock

Out of stock

ลูกหนูขุดรูหนีอันตราย

เมื่อเจออุปสรรคต่างๆ มาขวางไว้

ก็พยายามเรียนรู้ และฝึกฝน

จนสามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างปลอดภัย


ได้รับรางวัลหนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)

โดยความร่วมมือของ สถาบัน RLG Group, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย,

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 


Name  :  ขุด ขุด ขุด

Code  : BGST3303

Price  : 79 Baht


Age  : 3-5 years.


Published year : 2016

Page  : 24 pages.

Size  : W 9 inch H 9 inch

Paper :  Cover -Art card 300 g.

      Page - Art Matt 157 g.


 

Visitors: 425,415