ขุด ขุด ขุด

รหัสสินค้า : BGSA3303

ลูกหนูขุดรูหนีอันตราย

เมื่อเจออุปสรรคต่างๆ มาขวางไว้

ก็พยายามเรียนรู้ และฝึกฝน

จนสามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างปลอดภัย


ได้รับรางวัลหนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)

โดยความร่วมมือของ สถาบัน RLG Group, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย,

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 


Name  :  ขุด ขุด ขุด

Code  : BGST3303

Price  : 79 Baht


Age  : 3-5 years.


Published year : 2016

Page  : 24 pages.

Size  : W 9 inch H 9 inch

Paper :  Cover -Art card 300 g.

      Page - Art Matt 157 g.


 

จำนวน
THB 71.10

THB 79.00
 (-10%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 393,305