ภารกิจของฟูฟู

SKU : BGSA3305

Price

THB 71.10


THB 79.00

 (-10%)
Quantity to buy
Total THB 71.10

Do not have enough stock

Out of stock

“ฟูฟู” กระรอกน้อยตาไว

จับหมีอ้วน “พุงโต”

ที่มาขโมยน้ำผึ้งได้

แม้พุงโตจะเสนอผลไม้ให้

แลกกับการห้ามบอกใคร

แต่ฟูฟูก็ไม่รับไว้

เพราะทำหน้าที่ด้วยใจ

ที่ตั้งมั่นในความดีงาม



ได้รับรางวัลหนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)

 โดยความร่วมมือของ สถาบัน RLG Group, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย,

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)


Name  :  ภารกิจของฟูฟู

Code  : BGST3305

Price  : 79 Baht

Age  : 3-5 years.

Published year : 2016

Page  : 24 pages.

Size  : W 9 inch H 9 inch

Paper :  Cover -Art card 300 g.

Page - Art Matt 157 g.

Visitors: 425,407