ภารกิจของฟูฟู

รหัสสินค้า : BGSA3305

“ฟูฟู” กระรอกน้อยตาไว

จับหมีอ้วน “พุงโต”

ที่มาขโมยน้ำผึ้งได้

แม้พุงโตจะเสนอผลไม้ให้

แลกกับการห้ามบอกใคร

แต่ฟูฟูก็ไม่รับไว้

เพราะทำหน้าที่ด้วยใจ

ที่ตั้งมั่นในความดีงามได้รับรางวัลหนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)

 โดยความร่วมมือของ สถาบัน RLG Group, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย,

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)


Name  :  ภารกิจของฟูฟู

Code  : BGST3305

Price  : 79 Baht

Age  : 3-5 years.

Published year : 2016

Page  : 24 pages.

Size  : W 9 inch H 9 inch

Paper :  Cover -Art card 300 g.

Page - Art Matt 157 g.

จำนวน
THB 71.10

THB 79.00
 (-10%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 396,654