ซื้อ 2 แถม 1 STAR READERS LEVEL 3

SKU : SGRE27BP3P

Price

THB 480.00

Quantity to buy
Total THB 480.00

Do not have enough stock

Out of stock

ชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษ (Reading comprehension) โดยจะมีความยาวระดับหนึ่ง แต่ไม่ยาวมากเกินไป

แต่ละเรื่องเป็นเหตุการ์ณทั่วไป คำศัพท์ไม่ยากมาก เหมาะสำหรับฝึกอ่านโฟนิคและ sight words

เพราะการอ่านแล้วเข้าใจเนื้อเรื่องสำคัญกว่าแค่การอ่านออก แนะนำให้ถามคำถาม เช่น

  • What (เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร) ,
  • When (เกิดขึ้นเมื่อไหร่),
  • Who (มีใครบ้างในเรื่อง),
  • Where (เกิดขึ้นที่ไหน),
  • How (ตัวละครรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไรหลังอ่านจบ คาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป)

เหมาะสำหรับอายุ 5+

หนังสือขนาด 17 x 17 cm กระดาษบาง 32 หน้า หนังสือ 6 เล่ม

Level 3 Number of words learnt more than 250 words

A 3-level reading programme developed for children who are learning to read, with each level consisting of 6 books

รายละเอียดทั้งหมด :

- The books cover essential sight words that occur frequently in printed materials 

- The books are carefully arranged to ensure reading success

- Features engaging stories and adorable characters that are endearing to children

- Each book is based on a theme that is familiar to children

Visitors: 425,421