ชุด Do Re Mi, Sing with Me /FREE Phonics with Movement

SKU : SGLE0801-SGLE0802

Price

THB 500.00

Quantity to buy
Total THB 500.00

Do not have enough stock

Out of stock

Do Re Mi, Sing with Me หนังสือเพลงสำหรับเด็ก

Come sing along with the Do Re Mi, Singwith Me - Happy Time series.

Consisting of two songbooks, this series introduces popularchildren’s songs,

such as Bingo, Mary Hada Little Lamb, Twinkle, Twinkle, Little Star,

and many more.

Children can clap, dance, and sing outloud to their favourite songs

in the series.Accompanied by a karaoke VCD each,these songbooks

are a wonderful resourcefor language development.  

Key Features

 • develops cognitive skills
 • boosts language and literacy skills
 • improves music aptitude
 • develops communication skills 

Songs in this book - Happy Time 1

SKU : SGLE0801

ISBN : 9789830086989

 • The Alphabet Song
 • Happy Birthday to You
 • London Bridge
 • Mary Had a Little Lamb
 • Bingo
 • Pussycat, Pussycat
 • Humpty Dumpty
 • I’m a Little Teapot
 • The Mulberry Bush 
 • Twinkle, Twinkle, Little Star
 • Ten Little Indians
 • Baa, Baa, Black Sheep
 • Head, Shoulders, Knees and Toes
 • Cock-a-doodle-doo! 
 • Hickory, Dickory, Dock
 • Are You Sleeping?

Songs in this book - Happy Time 2

SKU : SGLE0802

ISBN : 9789830086996

 • Yankee Doodle
 • Pooly Put the Kettle On
 • Did You Ever See a Lassie?
 • Row, Row, Row Your Boat
 • Skip to My Lou
 • My Bonnie Lies over the Ocean
 • Oh My Darling, Clementine
 • The Muffin Man
 • The Bear Went over the Mountain
 • If You,re Happy and You Know It
 • Farmer in the Dell
 • The Wheels on the Bus
 • She,ll Be Coming Round the Mountain
 • Turkey in the Straw
 • Old MacDonald
 • Incy Wincy Spoder

FREE Phonics with Movements Plus มูลค่า 195฿

เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษร A-Z

ให้สามารถแยกแยะหน่วยเสียงได้

ทำให้การอ่านออกเสียงของเด็กๆ

มีความถูกต้องโดยไม่ต้องท่องจำ

มาพร้อมกับดีวีดีเพลงที่เด็กๆ จะได้ร้อง

เต้นตามจังหวะ และเรียนรู้การออกเสียง

แบบต้นฉบับของ A-Z


Visitors: 425,428