นิทานร้านสารพัดสิ่งของลุงยุ่ง

SKU : BGSA4001

Price

THB 69.00

Quantity to buy
Total THB 69.00

Do not have enough stock

Out of stock

ชื่อเรื่อง ร้านสารพัดสิ่งของลุงยุ่ง

ชุด I Know Coding

ทุกพื้นที่ในร้านเต็มไปด้วยของสารพัดอย่าง

มีเพียงลุงยุ่งเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรวางตรงไหน

เพียงแค่บอกความต้องการให้ชัดเจน 

ลุงยุ่งก็จะหาของชิ้นนั้นมาให้ 

แม้ว่ามันจะถูกเก็บอยู่ลึกล้ำเพียงใดก็ตาม

สาระภายในเล่ม

- ฝึกการหาข้อมูลตามเงื่อนไข ผ่านการเรียนรู้เรื่อง Boolean Operators

- ฝึกทักษะการสื่อสาร สามารถบอกความต้องการของตนเองได้

- ฝึกการเดินตามตารางด้วยคำสั่งแบบง่ายก่อนเข้าเรื่องในปกหน้าในและรองปก

- เสริมความรู้เรื่อง Boolean Operators ด้วยการแสดงตัวอย่างหน้าปกหลังใน

- สแกน QR Code เพื่ออ่านนิทานภาษาอังกฤษ

ขนาด: W 9 x H 9 นิ้ว     

ประเภทกระดาษ

  • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 230 g. พิมพ์ 4/1c เคลือบ PVC ด้าน 
  • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม  พิมพ์ 4/4c จำนวน 16 หน้า

รหัส 978-616-541-347-3

สำนักพิมพ์ คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 509,057