หนังสือกิจกรรมประกอบการเรียนระดับ1 เล่ม1A

SKU : BGAC0102

Price

THB 45.00


THB 50.00

 (-10%)
Quantity to buy
Total THB 45.00

Do not have enough stock

Out of stock

ISBN : 9789749352434

Title : 彩虹华文教室阶段一作业上册(Pelangi Chinese Programme Activity 1A)

Series 彩虹华文教室

Type หนังสือเสริมความรู้ภาษาจีน Learn Chinese 学中文

Feature

这套分成六个阶段完整的学习华文课程是专为儿童而设计的。此课程适合使用于没有中文背景的学生。备有双语对照并且适用于学校或家里自学。

ชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนบริษัทเพอลังอิ ช่วยทำให้การเรียนรู้ภาษาจีนในปัจจุบันง่ายเเละมีประสิทธิภาพมากขึ้น สื่อการสอนเหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนของ ประเทศไทย สำหรับผู้เรียนที่ขาดพื้นฐานทางด้านภาษาจีนก็สามารถใช้ชุดสื่อการเรียนการ สอนนี้ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นระดับตามความยากง่ายเพื่อให้สามารถเรียนรู้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นหัวข้อต่างๆก็เป็นหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยสำหรับผู้เรียนในประเทส ไทย ทำให้การเรียนน่าสนใจและมีความหมายมากขึ้น

ชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนบริษัทเพอลังอิ ประกอบด้วยหนังสือน่าอ่านที่มีรูปภาพประกอบสวงงาม,หนังสือกิจกรรม,บัตรคำ ศัพท์,แผ่นวีซีดีและคู่มือสำหรับคุณครูซึ่งมีทั้งเกมภาษาและแนวคิดสำหรับ กิจกรรมต่างๆ สื่อการสอนทั้งหมดนี้จะช่วยผู้เรียนในการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด และการอ่านได้อย่างรวดเร็ว

Visitors: 857,969