นิทานชุดฝึกคำควบกล้ำ

SKU : BGSA30BP

Product not found

Price

THB 49.50

THB 55.00

Quantity to buy
Total

Do not have enough stock

Out of stock

ชื่อเรื่อง ใครๆก็ชอบข้าวเกรียบ

สาระหลัก เรียนรู้คำควบกล้ำ กร และเรียนรู้มารยาทในการเคี้ยวอาหาร

เหมาะสำหรับเด็กวัย  3+

"จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเด็กๆ เคี้ยวอาหารเสียงดัง" นิทานที่ปลูกฝังเรื่องมารยาทในการเคี้ยวอาหาร ชุด ภาษาสนุก คือ โปรแกรมการอ่านสะกดคำ ออกแบบขึ้นสำหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุด เพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก ตามหลักพัฒนาการอ่านของ Dr.Elizabeth Sulzby ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลำดับ

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชมเชย หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปีการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ 2561

ประเภทวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี


ชื่อเรื่อง เจ้าขรัวขรึม

สาระหลัก เรียนรู้คำควบกล้ำ ขร และส่งเสริมลักษณะนิสัยอารมณ์ดี

เหมาะสำหรับเด็กวัย  3+

"จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าขรัว ที่ชอบทำหน้าขรึมตลอดเวลา" นิทานที่ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ว่า เมื่ออารมณ์ดีก็จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย ชุด ภาษาสนุก คือ โปรแกรมการอ่านสะกดคำ ออกแบบขึ้นสำหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุด เพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก ตามหลักพัฒนาการอ่านของ Dr.Elizabeth Sulzby ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลำดับ

รางวัลที่ได้รับ

 หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ 2561


ชื่อเรื่อง เจ้าขลาขี้ขลาด

สาระหลัก เรียนรู้คำควบกล้ำ ขล และเรียนรู้เรื่องมิตรภาพของเพื่อน

เหมาะสำหรับเด็กวัย  3+

"จะเป็นอย่างไร ถ้าเด็กๆ มีเสือเป็นเพื่อน" นิทานที่นำเสนอมิตรภาพระหว่างเพื่อน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ชุด ภาษาสนุก คือ โปรแกรมการอ่านสะกดคำ ออกแบบขึ้นสำหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุด เพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก ตามหลักพัฒนาการอ่านของ Dr.Elizabeth Sulzby ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลำดับ

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ 2561

ประเภทวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รางวัลดีเด่น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปีการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ชื่อเรื่อง สร้อยคอของสิงโต

สาระหลัก เรียนรู้คำควบกล้ำไม่แท้ สร และเรียนรู้เรื่องสุขนิสัยการตัดผม

เหมาะสำหรับเด็กวัย  3+

"จะเกิดอะไรขึ้นกับสิงโตเจ้าป่า ที่มีภารกิจวุ่นวายจนลืมดูแลตัวเอง" นิทานที่ปลูกฝังสุขนิสัยให้เด็กๆ รู้จักดูแลตัวเอง เรื่องการตัดผม

ชุด ภาษาสนุก คือ โปรแกรมการอ่านสะกดคำ ออกแบบขึ้นสำหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุด เพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก ตามหลักพัฒนาการอ่านของ Dr.Elizabeth Sulzby ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลำดับ

รางวัลที่ได้รับ

 หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ 2561

ประเภทวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี


ชื่อเรื่อง พรุ่งนี้วันอะไร

สาระหลัก เรียนรู้คำควบกล้ำ พร และเรียนรู้เรื่องการรู้จักรอคอย

เหมาะสำหรับเด็กวัย  3+

"ในแต่ละวันของเด็กๆ มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะ" ให้เด็กๆ ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุข เพื่อให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสมการรอคอย

ชุด ภาษาสนุก คือ โปรแกรมการอ่านสะกดคำ ออกแบบขึ้นสำหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุด เพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก ตามหลักพัฒนาการอ่านของ Dr.Elizabeth Sulzby ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลำดับ

รางวัลที่ได้รับ

 หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ 2561

ประเภทวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี


ผู้แต่ง ขัตติยดา ไชยโย

ผู้วาด ชลิตา สุทธิยุทธ์

ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่  2   พ.ศ. 2561

ภาษา  ไทย

ขนาด  22.86 x 22.86 ซม.

น้ำหนัก 81 กรัม

ประเภทปก ปกอ่อน

ประเภทกระดาษ

  • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ UV
  • เนื้อใน กระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี

สำนักพิมพ์คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย)  จำกัด 

Visitors: 766,855