คิดสิ KIDS สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 2

SKU : BGAA0502

Price

THB 38.50


THB 55.00

 (-30%)
Quantity to buy
Total THB 38.50

Do not have enough stock

Out of stock

ชื่อเรื่อง สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 2

ชุด คิดสิ KIDS

สาระการเรียนรู้ เสริมทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และพัฒนา IQ เตรียมความพร้อมอนุบาล เตรียมความพร้อมปฐมวัย

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมปฐมวัย ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเรา สัตว์ พืช

ของเล่น ของใช้ แสงและเงา ผัก ผลไม้ การเดินทาง ธรรมชาติรอบตัว ฤดูกาล

หนังสือแต่ละเล่มจะมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเนื้อหา ส่วนที่สองเป็นกิจกรรมให้ฝึกทำทดสอบการเรียนรู้

 สาระภายในเล่ม

  1. สัตว์
  2. ผัก ผลไม้
  3. 3.การเดินทาง
  4. ธรรมชาติรอบตัว
  5. ฤดูกาล

ปีที่พิมพ์ 2552

ภาษา ภาษาไทย 

รหัส 9789747498974

ขนาด  W  20.9 x H 29.4  cm

น้ำหนัก 105 g

จำนวนหน้า 32 หน้า

ประเภทกระดาษ

  • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ 4/2 สี เคลือบ UV ด้าน
  • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี 8 หน้า และ 2/2 สี 24 หน้า

สำนักพิมพ์ เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 857,945