เก่งเพื่อแม่ ภาษาอังกฤษ

SKU : BGAA1603

Price

THB 54.00


THB 60.00

 (-10%)
Quantity to buy
Total THB 54.00

Do not have enough stock

Out of stock

ชื่อเรื่อง เก่งเพื่อแม่ ภาษาอังกฤษ

ชุด เก่งเพื่อแม่

สาระการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับเด็กวัย 4-6 ปี

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1เชื่อมโยงภาษาผ่านเรื่องใกล้ตัวสนุกและง่ายต่อการเรียนรู้

เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด

เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก   

สาระภายในเล่ม 

 1. Letter
 2. Number
 3. Time
 4. Day and Month
 5. Season
 6. Daily Routine
 7. Body
 8. Clothes
 9. Family
 10. Occupation
 11. Verb
 12. Fruit
 13. Vegetable
 14. Food
 15. Sweet Food
 16. Pet
 17. Zoo
 18. Farm Animal

รหัส 8858722001612

ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

ภาษา ไทย

ขนาด  W  21.6 x H 28.0  cm

น้ำหนัก 174 g

จำนวนหน้า 48 หน้า

ประเภทกระดาษ

 • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ 4/0 สี เคลือบ UV ด้าน
 • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์4/4 สี 24หน้าและ และ2/2 สี 24หน้า

สำนักพิมพ์คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 813,434