ชุดรวมนิทานคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ แนะนำ

SKU : SP19

Price

THB 1,599.00

Quantity to buy
Total THB 1,599.00

Do not have enough stock

Out of stock

เรื่องที่ 1 ลูกเสือน้อย

ชุด 21 st Century Kids

สาระหลักมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3+

ลูกหมีวิ่งหนีลูกเสือร้ายที่เกเรไล่กวดสัตว์อื่นไปทั่วแต่เมื่อลูกเสือพลาดท่าตกน้ำลูกหมีที่โดนลูกเสือแกล้ง

กลับตัดสินใจช่วยเหลือเพราะเหตุใดกันนะ

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือคัดสรรโครงการMy Moral คุณธรรมในวิถีใหม่พ.ศ. 2564 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ฟรี! วิดีโอเพียงสแกน QR Codeที่หน้าปก

ภาษาสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)


เรื่องที่ 2 ตั้มป๊ะ มาตั๊บ

ชุด 21st Century Kids

สาระหลักการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเหมาะสำหรับเด็กวัย3+ตั้มป่ะเก็บตัวด้วยความกลัวเพราะถูกล้อที่พูดไม่ชัดแต่เมื่อมีภัยมาสู่เพื่อนพ้องตั้มป่ะจะใช้ความกล้าหาญก้าวผ่านข้อจำกัดของตนเองไปได้หรือไม่รางวัลที่ได้รับ

หนังสือคัดสรรโครงการMy Moral คุณธรรมในวิถีใหม่พ.ศ. 2564 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็กSuan Dusit Kids Books Award 2017โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย)

ฟรี! วิดีโอ เพียงสแกน QR Codeที่หน้าปก


เรื่องที่ 2 เอ๊ะเอ๋ เอิงเอย

ชุด Fancy Family Flip Flap

สาระหลักส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

เหมาะสำหรับเด็กวัย3+

เอิงเอย เริ่มสงสัยว่าทำไม คุณพ่อ คุณแม่ ถึงแตกต่างกัน และทั้งคู่มีอะไรเหมือนกันบ้าง

ซึ่งหมายถึงความแตกต่างระหว่าง ผู้ชาย และผู้หญิง ทั้งการแต่งตัว และอวัยวะที่ต่างกัน และสิ่งที่เหมือนกันคือ เขาทั้งสอง รักลูกมาก

ฟรี! วิดีโอ เพียงสแกน QR Codeที่หน้าปก


เรื่องที่ 3 ศิลปินกับช้าง

ชุด นักเขียนรางวัล

สาระหลักส่งเสริมคุณธรรมสะท้อนบริบทความเป็นไทย

เหมาะสำหรับเด็กวัย6+

ศิลปินแบกฆ้อนอันใหญ่เดินไปถึงหน้าวัด เมื่อเงื้อง่าค้อนขึ้นจะทุบรูปปั้น

สายตาก็สบกับดวงตาของพี่ช้าง พลันศิลปินได้รำลึกถึงความสุข ที่พี่ช้างเคยมอบให้แก่เขา

และเพื่อนๆ ดวงตาของพี่ช้างใจดีส่งยิ้มให้กับเขาเหมือนเป็นลอยยิ้มสุดท้าย...

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)โดยความร่วมมือของ สถาบัน RLG Group

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ 2561

ประเภทวันศิลปินแห่งชาติ สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี


เรื่องที่ 4 กระต่ายน้อยอยากมีเพื่อน

ชุด ส่งเสริมลักษณะนิสัย

สาระหลักนิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัย เรื่อง ความมั่นใจในตนเองและการเข้าสังคม

เหมาะสำหรับเด็กวัย3+

กระต่ายน้อยขี้เหงาอยากมีเพื่อนเล่นบ้าง ต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นเพื่อนกับกวางทั้งหลายได้นะ

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)โดยความร่วมมือของสถาบัน RLG Group และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

หนังสือนิทานได้รับการรีวิวจากคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์


เรื่องที่ 5 ต้นผลไม้ของสามสหาย

ชุด Friends เราจะเคียงข้างกัน

สาระหลักเรียนรู้การปัญหาความขัดแย้ง และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ทุกคนยอมรับ

เหมาะสำหรับเด็กวัย3+

กระต่ายและกระรอกทะเลาะกัน ตัวตุ่นพยายามประสานความสัมพันธ์ ด้วยการให้ทั้งสองนึกถึงวันที่เคยช่วยกันปลูกต้นผลไม้

ความทรงจำดีๆจะชนะความโกรธได้ไหมแล้ว “มิตรภาพ”ของทั้งสามจะยืนยาวเหมือนต้นผลไม้ที่แผ่กิ่งก้านผ่าน ร้อน ฝน หนาว มาหรือไม่

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือคัดสรรโครงการMy Moral คุณธรรมในวิถีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ฟรี!วิดีโอเพียงสแกน QR Codeที่หน้าปก


เรื่องที่ 6 ขอทำแบบนั้นบ้างได้ไหม

ชุด นิทานส่งเสริม EF

สาระหลักส่งเสริม EF ด้าน Self-Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง

เหมาะสำหรับเด็กวัย3+

เด็กน้อยอยากทำพฤติกรรมเลียนแบบในสิ่งที่ตนเองถูกห้าม ทั้งแลบลิ้น ถ่มน้ำลาย กินมูมมาม นอนขี้เกียจ แต่ก็รู้ดีว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมจึงหาวิธีที่ทำได้โดยไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือคัดสรรโครงการMy Moral คุณธรรมในวิถีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย


เรื่องที่ 7 ตัวอะไรในความฝัน

ชุด กระต่ายปุกปุย

สาระหลักส่งเสริมทักษะการเปรียบเทียบ

เหมาะสำหรับเด็กวัย3+

ปุกปุยเดินละเมอออกไปท่ามกลางป่าใหญ่ ในความฝัน ปุกปุยเจอตัวอะไร

หนังสือนิทานได้รับการรีวิวจากคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์


เรื่องที่ 8 สัตว์ประหลาดในห้องครัว

ชุดI Love Mom

สาระหลัก เสริมสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กหนูกินง่าย ไม่งอแง

เหมาะสำหรับเด็กวัย3+

สัตว์ประหลาดน้อยมีนิสัยกินยาก กินอาหารแตกต่างกันมากในแต่ละวัน แต่เมื่อได้เรียนรู้ว่าอาหารที่แม่ทำให้นั้นอร่อย

และมีประโยชน์ขนาดไหน สัตว์ประหลาดก็เปลี่ยนไปและไม่งอแงอีกเลย

ฟรี!เพลงอาหารดีเพียงสแกน QR Codeที่หน้าปก

ท้ายเล่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการกิน ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับเด็ก ๆ

หนังสือนิทานได้รับการรีวิวจากคุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์


เรื่องที่ 9 กระต่ายกับพระจันทร์

Century Kids

สาระหลักการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เหมาะสำหรับเด็กวัย3+

เรื่องราวของกระต่ายน้อยที่ออกตามหาพระจันทร์ที่หายไปเพื่อให้กลับมามอบแสงสว่างให้กับทุกคนเช่นเดิมให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตน

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลดีเด่น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปีการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการหนังสือเล่มแรก BOOKSTART โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

หนังสือ


เรื่องที่ 10 อัศวินน้อยกล่อมแม่

ชุด I Love Mom 

สาระหลัก เสริมสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก หนูเข้านอน ไม่ยื้อเวลา

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3+

ป๊อปโป้ไม่ยอมนอนเที่ยวเล่นเป็นอัศวินผจญภัย แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เข้าใจว่าถ้าตนเองไม่ยอมนอน แม่ก็ไม่ได้พักผ่อน ป๊อปโป้จึงอาสาเล่านิทานกล่อมแม่แล้วนอนหลับเองโดยไม่ดื้อรั้นอีก

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือคัดสรรโครงการMy Moral คุณธรรมในวิถีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ฟรี! เพลงกล่อมเด็ก เพียงสแกน QR Code ที่หน้าปก

ท้ายเล่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการที่เด็กไม่ยอมนอน เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเข้าใจ


เรื่องที่ 11 โจรสลัดกับลูกสมุนเป็ดยาง

ชุด I Love Mom 

สาระหลัก เสริมสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก หนูทำตามได้ อาบน้ำเอง

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3+

ป๊อปโป้ชอบเล่นน้ำแต่ไม่รู้วิธีอาบน้ำให้สะอาดแม่จึงชวนป๊อปโป้และลูกสมุนเป็ดยางเล่นเป็นโจรสลัดผจญภัยไปด้วยกัน ทำให้ป๊อปโป้เรียนรู้การอาบน้ำอย่างสนุกสนานและถูกวิธี

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือคัดสรรโครงการMy Moral คุณธรรมในวิถีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ฟรี! เพลงแปรงฟัน เพียงสแกน QR Code ที่หน้าปก

ท้ายเล่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกให้เด็กอาบน้ำอย่างถูกวิธี และมีตัวอย่างให้เขาปฏิบัติตาม


เรื่องที่ 12 ตัวอะไรในความฝัน

ชุด กระต่ายปุกปุย

สาระหลัก ส่งเสริมทักษะการเปรียบเทียบ

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3+

ปุกปุยเดินละเมอออกไปท่ามกลางป่าใหญ่ ในความฝัน ปุกปุยเจอตัวอะไร

ผู้แต่ง พัขราภรณ์ ล่ำซำ

ผู้วาดภาพประกอบ สุธาเทพ จะปะกียา


เรื่องที่ 13 โอ๋โอ๋ทึดทือ

ชุด I Love CT

สาระหลัก ส่งเสริมแนวคิดเชิงคำนวณ พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3+

เสียงร้องของลูกทึดทือ ปลุกให้หมี มดกา ตื่นขึ้นมา เร่งหาวิธีทำสิ่งต่างๆ ให้ลูกทึดทือหยุดร้องไห้ แต่บางสิ่งที่ลูกทึดทือต้องการ ก็เรียบง่ายกว่าที่คิด

ฟรี! นิทานเวอร์ชันภาษาอังกฤษ เพียงสแกน QR Code ที่หน้าปก

ผู้แต่ง ขัตติยดา ไชยโย

ผู้วาดภาพประกอบ ลลิตา นิมมานเหมินท์


เรื่องที่ 14 ขอเป็นคนสั่งบ้างได้ไหม

ชุด I Get Coding

โคดี้สงสัยว่า ทำไมตนเองไม่สามารถสั่งปั๊ปปี้หมาน้อยและหุ่นยนต์ โรบี้ให้ทำตามได้ จนกระทั่งเจอข้อผิดพลาด แล้วลองพยายามใหม่อีกครั้ง ผลที่ได้จะออกมาอย่างไรกันนะ

สาระภายในเล่ม

- ฝึกทำตามขั้นตอน ผ่านการเรียนรู้เรื่อง Algorithm 

- ฝึกทักษะการคิด: คิดรอบคอบ

- ฝึกการเดินตามตามตารางด้วยคำสั่งแบบง่ายก่อนเข้าเรื่องในปกหน้าในและรองปก

- เสริมความรู้เรื่องการเขียน Algorithm ที่นิยมใช้ 3 รูปแบบ

สแกน QR Code เพื่ออ่านนิทานภาษาอังกฤษ


เรื่องที่ 15 ขอทำแบบนั้นซ้ำบ้างได้ไหม

ชุด I Get Coding

สาระหลัก

- ฝึกทักษะ Coding เรื่อง Loops การวนซ้ำของลำดับคำสั่งช่วยให้ประหยัดเวลาในการสร้างคำสั่งที่เหมือนกัน ทำให้คำสั่งสั้นลงแก้ไขได้ง่าย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไปในอนาคตและปรับใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

- ฝึกทักษะการคิด: คิดหลากหลายหลากวิธีแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

โคดี้คิดว่าแม่ต้องเป็นหุ่นยนต์แน่ๆ จึงชอบทำอะไรซ้ำๆ ทุกวัน โคดี้จึงลองสั่งให้หุ่นยนต์โรบี้ทำสิ่งที่ซ้ำๆ แทนแม่ ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรกันนะ แล้วหุ่นยนต์จะสามารถทำสิ่งต่างๆแทนแม่ได้จริงหรือ

ฟรี! นิทานเวอร์ชันภาษาอังกฤษ เพียงสแกน QR Code ที่หน้าปก

ผู้แต่ง ขัตติยดา ไชยโย

ผู้วาดภาพประกอบ ณัฐชยา วงศ์สุนันท์


เรื่องที่ 16 บ้านซอยแปดแฝดจอมป่วน

ชุด I Know Coding

สาระหลัก

- ฝึกทักษะ Coding เรื่อง Sequence ลำดับของคำสั่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Algorithm

- การเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไป แล้วปรับปรุงเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างและดีขึ้นจากเดิม

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

ชะครามกับชะพลูคู่แฝดจอมป่วน อยากช่วยแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มักจะทำผิดลำดับขั้นตอน ผลลัพธ์จึงไม่เป็นอย่างที่ต้องการ ทั้งสองอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยการปลูกพืชพิสดารให้มีผลหวานฉ่ำชื่นใจ แต่การปลูกพืชชนิดนี้ หากทำผิดลำดับไปแม้แต่ข้อเดียว ผลที่ได้จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง แล้วทั้งสองจะทำสำเร็จหรือไม่

ฟรี! นิทานเวอร์ชันภาษาอังกฤษ เพียงสแกน QR Code ที่หน้าปก

ผู้แต่ง เกวลิน ชุ่มช่างทอง

ผู้วาดภาพประกอบ ศิรดา ยิกุสังข์


เรื่องที่ 17 ระวัง!เม่น มาแล้ว

ชุด Friends เราจะเคียงข้างกัน

สาระหลัก เรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน และการรักษามิตรภาพไว้ให้ยาวนาน

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3+

เม่นน้อยหนามแหลมอยากเล่นใกล้ๆ เพื่อน จึงชอบขยับเข้าไปชิดๆ อีกนิด แต่เพื่อนกลับวิ่งหนี แล้วร้องตะโกนบอกกันทุกทีว่า " ระวัง เม่นมาแล้ว " เม่นน้อยจึงลองเว้นช่องว่างเล่นให้มีระยะห่างแบบพอดี ถ้าทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าไหมนะ

รางวัลที่ได้รับ

หนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)โดยความร่วมมือของสถาบัน RLG Group และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

เข้ารอบสุดท้าย หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปีการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ฟรี! วิดีโอ เพียงสแกน QR Code ที่หน้าปก

ผู้แต่ง ขัตติยดา ไชยโย

ผู้วาดภาพประกอบ เจนจิรา เกตุวงศ์วิริยะ


เรื่องที่ 18 เจ้าขรัวขรึม

ชุด นิทานคำควบกล้ำ

สาระหลัก เรียนรู้คำควบกล้ำ ขร และส่งเสริมลักษณะนิสัยอารมณ์ดี

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3+

"จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าขรัว ที่ชอบทำหน้าขรึมตลอดเวลา" นิทานที่ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ว่า เมื่ออารมณ์ดีก็จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย ชุด ภาษาสนุก คือ โปรแกรมการอ่านสะกดคำ ออกแบบขึ้นสำหรับใช้สอนเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น โดยแต่ละเล่มจะคัดเลือกคำควบกล้ำเพียงหนึ่งชุด เพื่อให้เด็กมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขันไล่เรียงลำดับการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก ตามหลักพัฒนาการอ่านของ Dr.Elizabeth Sulzby ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าทำสำเร็จ เกิดเป็นความภูมิใจเมื่ออ่านได้ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการอ่านที่สูงขึ้นตามลำดับ

รางวัลที่ได้รับ

- หนังสือผ่านการพิจารณาโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ในวันสำคัญของชาติ 2561 ประเภทวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ฟรี! วิดีโอ เพียงสแกน QR Code ที่หน้าปก


เรื่องที่ 19 ผมเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาว

ชุด Heroes

สาระหลัก สร้างเสริมสุขนิสัยและบุคลิกภาพ ไม่กัดเล็บ

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

นิทานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บนโลกมนุษย์ มีเด็กๆ ชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ทำให้เพื่อนต่างดาวกลัวถูกกินจนไม่กล้าเข้าใกล้ ได้เวลาที่ "ละล่อง" เด็กชายผู้ชอบกัดเล็บ ต้องเลิกนิสัยนี้ให้ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เพื่อนต่างดาวไว้ใจ ก่อให้เกิดเป็นมิตรภาพที่ชนะใจมนุษย์ต่างดาว จากการที่เขาสามารถชนะใจตนเองได้

ฟรี! สแกนดูวิดีโอคำแนะนำจากนักจิตวิทยา

ผู้แต่ง ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

ผู้วาดภาพประกอบ ชนัญญา กิจเจริญชัย


ขนาด 22.86 x 22.86 ซม.

จำนวนหน้า 24 หน้า

ประเภทปก ปกอ่อน

ประเภทกระดาษ

- ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC ด้าน 

- เนื้อใน กระดาษอาร์ต 157 แกรม พิมพ์ 4 สี


สำนักพิมพ์คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 627,198