ดีน่ากับทะเลดาว

รหัสสินค้า : BGSA3306

ดีน่าแมวน้อยรักแม่มาก

และอยากให้แม่

ทำอะไรให้หลายอย่าง

แต่เมื่อดวงดาวบอกว่า

ให้ลองสลับกันบ้าง

ลองเอาใจใส่

ดูแลข้างๆ ยามแม่เหนื่อย

ดีน่าจึงได้เรียนรู้ว่า

ความกตัญญูนั้น

สามารถทำได้ทุกวัน

แม้ยังเป็นเพียงเด็กตัวเล็กก็ตาม


ได้รับรางวัลหนังสือดีที่ส่งเสริม EF (Executive Funtions ทักษะสมอง เพื่อชีวิตสำเร็จ)

โดยความร่วมมือของ สถาบัน RLG Group, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย,

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Name  :  ดีน่ากับทะเลดาว

Code  : BGST3306

Price  : 79 Baht

Age  : 3-5 years.

Published year : 2017

Page  : 24 pages.

Size   : W 9 inch H 9 inch

Paper :  Cover -Art card 300 g.

        Page - Art Matt 157 g.

จำนวน
THB 71.10

THB 79.00
 (-10%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 393,307