3D AR Coloring Book 1 :หนูน้อยเริงร่า

SKU : BGAA1801

Price

THB 67.50


THB 75.00

 (-10%)
Quantity to buy
Total THB 67.50

Do not have enough stock

Out of stock

ชื่อเรื่อง สมุดภาพระบายสีสามมิติ 3D AR Coloring Book 1 หนูน้อยเริงร่า

ชุด 3D AR Coloring Book

สาระการเรียนรู้ เสริมทักษะด้าน มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เทคโนโลยี และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

ให้เด็กๆ สนุกกับการระบายสีตามจินตนาการแล้วส่องภาพให้กลายเป็นสามมิติผ่านแอปพลิเคชัน kidslaby1

โดยแต่ละภาพสอดคล้องกับ 4 สาระหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เรื่องตัวเรา บุคคลและสถานที่แวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัว

สาระภายในเล่ม

  • อ่านคำจากภาพ
  • เขียนคำตามรอยประ

พิเศษ  แบบประเมินผลงานด้วยตัวเอง

ปีที่พิมพ์ 2561

ภาษา ไทย

รหัส 8858722002213

ขนาด W 29.6 x H 20.9 cm

น้ำหนัก 107 g

จำนวนหน้า 32 หน้า

ประเภทกระดาษ

  • ปก กระดาษอาร์ตด้าน(2หน้า) 160 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ UV ด้าน
  • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์4 สี

สำนักพิมพ์ คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 868,252