สนุกโค้ดดิ้งกับหุ่นยนต์โรบี้ Roby Algorithm Activity

SKU : BGAA2201

Price

THB 50.15


THB 59.00

 (-15%)
Quantity to buy
Total THB 50.15

Do not have enough stock

Out of stock

ชื่อเรื่อง สนุกโค้ดดิ้งกับหุ่นยนต์โรบี้ Roby Algorithm Activity

ชุด I Get Coding

สาระการเรียนรู้

ฝึกทักษะพื้นฐาน Coding เรื่อง Algorithm เรียนรู้ทิศทาง ตำแหน่ง การเรียงลำดับ การคิดแก้ปัญหา

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐาน Coding แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) สนุกกับการฝึกทำซ้ำๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง Algorithm โ

ดยมีหุ่นยนต์โรบี้นำเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ไปตลอดทั้งเล่ม มีการแบ่งหมวดด้วยธีมและวิธีการแก้ปัญหา

ซึ่งแต่ละหมวดมีตัวอย่างให้เด็กได้เริ่มต้นเรียนรู้ก่อนลงมือทำด้วยตนเอง

ปูพื้นฐานวิธีคิดและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ก่อนต่อยอดสู่การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

สาระภายในเล่ม  

- หมวดผักผลไม้จอมซน

เดินตามชุดคำสั่งที่กำหนดให้ สร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องลำดับขั้นตอน

- หมวดเพื่อนแห่งท้องทะเล

เลือกชุดคำสั่งจากตัวเลือก ฝึกตรวจสอบลำดับขั้นตอน

- หมวดย้อนไปโลกไดโน

เขียนชุดคำสั่งให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ฝึกคิดคำสั่งที่ชัดเจน กระชับ ถูกต้อง

- หมวดเดินสู่เป้าหมาย

สร้างชุดคำสั่งภายใต้เงื่อนไขให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ฝึกแก้ปัญหา เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

ปีที่พิมพ์ 2564

ภาษา ไทย

รหัส 8858722003524

ขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) 

น้ำหนัก - กรัม

จำนวนหน้า 32 หน้า

ประเภทกระดาษ

  • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ UV เงา
  • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 1 สี

สำนักพิมพ์คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 813,433