ตะลุยเมืองนุงนัง Unplugged Coding

SKU : BGAA2202

Price

THB 53.10


THB 59.00

 (-10%)
Quantity to buy
Total THB 53.10

Do not have enough stock

Out of stock

ตะลุยเมืองนุงนัง Unplugged Coding


ชุด I Know Coding

สาระการเรียนรู้

เรียนรู้การคิดแบบคอมพิวเตอร์ แล้วประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันในเรื่องใกล้ตัว

เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

เรื่องราวจากนิทานชุด I Know Coding สู่แบบฝึกที่ลงลึกทักษะ Coding เกี่ยวกับตัวดำเนินการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์หลากหลายในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ได้ เพื่อให้เด็กๆ คิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นพื้นฐานการคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตและการเรียนในวิชาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 


สาระภายในเล่ม  

  • Boolean Operators ใช้คำ And Or Not เชื่อมคำสั่ง ระบุสิ่งที่ต้องการ
  • Sequence ทำตามลำดับขั้นตอนเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  • Abstraction มุ่งเน้นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
  • Decomposition แก้ปัญหาใหญ่ ด้วยการแก้ปัญหาเล็กๆ ให้สำเร็จ
  • Loops คำสั่งทำซ้ำแบบกระชับ ง่ายต่อการไปสู่เป้าหมายที่กำหนด


ปีที่พิมพ์ 2566

ภาษา ไทย

รหัส 8858722003937

ขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) 

น้ำหนัก - กรัม

จำนวนหน้า 32 หน้า

ประเภทกระดาษ

ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ UV เงา

เนื้อใน กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 1 สี


 

สำนักพิมพ์คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 845,480