โตขึ้นหนูอยากเป็น...พัฒนาสมองซีกซ้าย

รหัสสินค้า : BGAA1201

เมื่อโตขึ้นเด็กๆ อยากเป็นอะไร?

เรามาเรียนรู้อาชีพต่างๆ กันดีกว่า


ในหนังสือเล่มนี้เรามีอาชีพหลากหลาย เช่น หมอ พยาบาล นักวิทยาศาตร์

นักบินอวกาศ วิศวกร สถาปนิก ทหาร และตำรวจ

เมื่อพร้อมแล้วเรามาเรียนในอาชีพต่างๆ ด้วยกิจกรรมภายในหนังสือเล่มนี้

กันเลยดีกว่าค่ะ!!


ภายในหนังสือเล่มนี้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ด้วยทักษะพหุปัญญา

ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเน้นกระตุ้นสมองซีกซ้าย

ให้เด็กๆ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

จำนวน
THB 71.10

THB 79.00
 (-10%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 393,305