ชุดเก่งเพื่อแม่

SKU : BGAA160BP

THB 162.00
THB 180.00
 (-10%)

Out of stock

ชื่อเรื่อง เก่งเพื่อแม่ คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์

เหมาะสำหรับเด็กวัย 4-6 ปี

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1ให้เด็กๆ ฝึกคิดอย่างชำนาญ

เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด

เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก   

สาระภายในเล่ม  

 1. การนับจำนวน
 2. การบวกตัวเลข
 3. การลบเลข
 4. จำนวนมากกว่าและน้อยกว่า
 5. การเรียงลำดับ
 6. การชั่ง
 7. การวัด
 8. เศษส่วน


ชื่อเรื่อง เก่งเพื่อแม่ ภาษาไทย

ชุด เก่งเพื่อแม่

สาระการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านภาษาไทย

เหมาะสำหรับเด็กวัย 4-6 ปี

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1ฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทย เรียนรู้อย่างเข้าใจ สร้างความแม่นยำในการจดจำ

เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด

เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก   

สาระภายในเล่ม

 1. พยัญชนะ 
 2. สระ
 3. มาตราตัวสะกด 
 4. วรรณยุกต์
 5. ลักษณะนาม


ชื่อเรื่อง เก่งเพื่อแม่ ภาษาอังกฤษ

ชุด เก่งเพื่อแม่

สาระการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับเด็กวัย 4-6 ปี

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1เชื่อมโยงภาษาผ่านเรื่องใกล้ตัวสนุกและง่ายต่อการเรียนรู้

เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด

เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก   

สาระภายในเล่ม 

 1. Letter
 2. Number
 3. Time
 4. Day and Month
 5. Season
 6. Daily Routine
 7. Body
 8. Clothes
 9. Family
 10. Occupation
 11. Verb
 12. Fruit
 13. Vegetable
 14. Food
 15. Sweet Food
 16. Pet
 17. Zoo
 18. Farm Animal


ภาษา ไทย

ขนาด  W  21.6 x H 28.0  cm

น้ำหนัก 174 g

ประเภทกระดาษ

 • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ 4/0 สี เคลือบ UV ด้าน
 • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์4/4 สี 24หน้าและ และ2/2 สี 24หน้า

สำนักพิมพ์คิดบวก

บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 845,446