โตขึ้นหนูอยากเป็น...พัฒนาสมองซีกขวา

รหัสสินค้า : BGAA1202

เมื่อโตขึ้นเด็กๆ อยากเป็นอะไร?

เรามาเรียนรู้อาชีพต่างๆ กันดีกว่า

ในหนังสือเล่มนี้เรามีอาชีพหลากหลาย เช่น นักแสดง นักร้อง ครู

มัคคุเทศก์ นักสืบ นักข่าว ผู้จัดการ และนักธุรกิจ

เมื่อพร้อมแล้วเรามาเรียนในอาชีพต่างๆ ด้วยกิจกรรมภายในหนังสือเล่มนี้

กันเลยดีกว่าค่ะ!!


ภายในหนังสือเล่มนี้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ด้วยทักษะพหุปัญญา

ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเน้นกระตุ้นสมองซีกขวา

ให้เด็กๆ พัฒนาทักษะทางภาษาและศิลปะ

จำนวน
THB 71.10

THB 79.00
 (-10%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 393,307